Zelená škola

Vianočná burza hračiek

Základná škola s materskou školou v Dolnej Strehovej nosí už niekoľko rokov hrdý titul Zelená škola. Tento školský rok má prioritnú tému ODPADY. Venovať sa odpadom neznamená len separovať, ale hlavne znižovať vyprodukovaný odpad v škole. Riadime sa heslom: „Najlepší odpad je ten, ktorý neexistuje.“V tomto duchu sa nieslo aj naše milé predvianočné podujatie pod… Čítať viac

Deň Zeme 2019

Keď sa spoja chuť a sila = Dni Zeme v Dolnej Strehovej Dolná Strehová si tento rok dala do plánu svojich podujatí aj akciu zameranú na životné prostredie a svoje okolie. V rámci Dňa Zeme sa v obci konalo podujatie počas dvoch dní, kde si organizátori pripravili mnoho poučných /teoretických/, ale aj terénnych /praktických/ činností.Ráno,… Čítať viac

Zelená škola

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do environmentálneho projektu Zelená škola. Riadime sa heslom: Buďme zmenou, akú chceme vidieť vo svete. Koordinátorka projektu sa zúčastnila troch konzultačných seminárov vo Zvolene, pričom na treťom seminári v novembri bol aj žiak 6. triedy Marián Hriň. Vo vestibule pavilónu A sme vytvorili nástenku Zelenej školy a… Čítať viac

Kolégium Zelenej školy

Mgr. Renata Gazdíková koordinátorka Mgr. Anna Bystrianska koordinátorka pre MŠ Milan Košičiar školník Oľga Priatková vedúca ŠJ Katarína Mišutová zástupca rodičov Liliana Holováčová II. trieda Simona Fajčíková II. trieda Simona Kurčíková III. trieda Matej Báťka IV. trieda Marian Hriň VIII. trieda Martin Ružinský VII. trieda Simona Hrubíková VII. trieda Marta Hriňová V. trieda Patrik Žilka… Čítať viac

Všetky zelená škola

Zverejnené 5. januára 2021.
Bez úpravy .