Preskočiť na obsah

Škola

Rada školy

Zoznam členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
v Dolnej Strehovej

Bystrianska Anna- členzastupuje pedagogických zamestnancov MŠ
Ing. Fajčíková Dagmara- členzastupuje rodičov MŠ
Báťková Ingrida- členzastupuje rodičov ZŠ
Mgr. Albertová Štefánia- členzastupuje rodičov ZŠ
Fajčíková Ľubica – členzastupuje rodičov ZŠ
Mgr. Kubiš Ján – predsedazastupuje rodičov ZŠ
Longauer Ivan – členzastupuje zriaďovateľa
Vlasta Lisková – členzastupuje nepedagogických zamestnancov
Šegľa Peter – členzastupuje zriaďovateľa
Mgr. Hukeľová Ivana- členzastupuje zriaďovateľa
Jánošík Ivan- členzastupuje zriaďovateľa

Rada rodičov

Rada rodičov pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Strehovej

Mgr. Štefánia Albertová1. trieda
Ľubica Fajčíková2. trieda
Katarína Mišutová3. trieda
Ingrid Báťková4. trieda
Anna Malatincová5.trieda
Bc. Stanislava Kubišová6. trieda
MVDr.Stanislav Gábriš7. trieda
Marian Hriň8.trieda
Iveta Vyhrabáčová9.A trieda
Mgr. Monika Kubalíková9.B trieda – predseda

Zamestnanci školy

Vedenie školy:

Riaditeľka školy: PaedDr. Anna Malatincová
Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Zuzana Bablenová

Pedagogickí zamestnanci (triednictvo)

I. stupeň

Mgr. Lívia Frečková 1. trieda
Mgr. Vladimír Šmelko 2. trieda
Mgr. Marta Kminiaková 3. trieda
Mgr. Renata Gazdíková 4. triedaII. stupeň

Mgr. Lucia Holováčová – 5. trieda
Mgr. Miroslava Chrťanská – 6. trieda
Mgr. Ján Kubiš – 7. trieda
Mgr. Marta Hriňová – 8. trieda
Mgr. Lucia Holováčová – 9. triedaMgr. Vladimír Štrbík – výchovný poradca
Mgr. Adriana Csudayová – školská psychologička
Mgr. Dana Pavlovkinová
Mgr. Petonela Uhrinová – vychovávateľka
Mgr. Ing. Miroslava Feketeová asistentka učiteľa


Účtovníčka, ekonómka, referentka PAM:
Ing. Ivana Žilková

Školská jedáleň:
Oľga Priatková – vedúca
Vlasta Lisková – hlavná kuchárka
Želmíra Bystrianska
Ľubica Matušková


Upratovačky:
Anna Malatincová
Jana Košičiarová
Renata Marcineková
Školník::
Milan Košičiar