Kontakt

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
Imre Madácha 3
99102 Dolná Strehová
Slovenská republika

Tel.:
ZŠ 047 4897251

Email:
strehovazs@gmail.com

Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 5. januára 2021.