Preskočiť na obsah

Materská škola

ZŠ s MŠ Dolná Strehová
elokované pracovisko MŠ
Hlavná 151
991 02 Dolná Strehová


Telefón: 047/48 97305

Email: ms.strehova@gmail.com

Zápis

Dotaznik