Preskočiť na obsah

Deň Zeme 2019

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

Keď sa spoja chuť a sila = Dni Zeme v Dolnej Strehovej

Dolná Strehová si tento rok dala do plánu svojich podujatí aj akciu zameranú na životné prostredie a svoje okolie. V rámci Dňa Zeme sa v obci konalo podujatie počas dvoch dní, kde si organizátori pripravili mnoho poučných /teoretických/, ale aj terénnych /praktických/ činností.
Ráno, 26. 04. 2019, sa celá ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej zhromaždila pred budovou školy a Kolégium Zelenej školy zahájilo aktivity dňa. Žiakom poďakoval aj starosta obce Ing. Ľuboslav Dobrocký za ich záujem pri separovaní a zároveň vyzval do celoročného boja s odpadom a s čiernymi skládkami. Heslo dňa bolo: „Najlepší odpad je ten, ktorý neexistuje.“
Po zahájení sa žiaci odobrali do svojich tried, kde so svojimi triednymi učiteľmi diskutovali na tému separovania odpadu, doby rozkladu odpadu. Na prvom stupni sa vzdelávali žiaci formou rovesníckeho vzdelávania, kde si pre nich deviataci vopred pripravili prezentácie. Žiaci sa vzdelávali aj formou kvízov a didaktických hier. Po hodine, poučení a motivovaní vyrazili do práce. Prvý stupeň spolu s materskou školou a pánom starostom tvorili novú informačnú tabuľu o dobe rozkladu rôznych druhov odpadu. Motivačnú tabuľu žiakom poskytlo Občianske združenie Srdcom Strehovčania a bude osadená v areáli školy. Tretiaci sa venovali vykopávaniu ponožiek s odpadom, ktoré v septembri naplnili odpadom a zakopali v blízkosti budovy školy. Piataci, šiestaci, siedmaci a časť deviatakov sa pobrali do obce, kde kontrolovali obsah smetných nádob občanov a lepili na nádoby smajlíky. Kto separoval, dostal žltého usmievavého smajlíka, kto mal v nádobe nevhodný odpad, dostal červeného smutného smajlíka. Táto kontrola prebieha už tretí rok, vždy na Deň Zeme so súhlasom starostu obce. Občania sa k nej stavajú veľmi priateľsky, tešia sa z usmievavého smajlíka, ak sa to niekomu nepáči, lístok si strhne. Je smutné, že sa deti stretli aj s negatívnymi ohlasmi od niektorých občanov. Ale ani to ich neodradilo v pokračovaní kontroly. Do školy sa vrátili spokojní, rozdali veľa smajlíkov, tohto roku, bohužiaľ, aj veľa smutných, červených. Aby sme len nekontrolovali, prvý stupeň vyzbieral odpadky v okolí školy a zvyšok deviatakov obehol dedinu a vyzbierali smeti okolo zastávok autobusov, okolo obchodov a Obecného úradu.
Takto spokojne a s odhodlaním sme oslávili Deň Zeme s predsavzatím, že sa o našu matku Zem budeme viac starať.

Ráno, 27. 04. 2019, bolo počasie trochu divoké a poprchávalo. Ale keď matka príroda videla v Dolnej Strehovej snahu a nadšenie niektorých občanov, rozhodla sa umúdriť. Tým umožnila cca 50-im nadšencom – malým, veľkým, starým, mladým – zhromaždiť sa na obecnom dvore. Tento deň realizovali spolu Poľovnícke združenie Bučina, OZ Srdcom Strehovčania a obecný úrad. Pridalo sa k nim aj zopár detí zo základnej školy v sprievode svojich rodičov. Keďže školáci poriešili odpady v obci, nadšenci sa vrhli na čierne skládky v okolí obce. Je veľmi smutné, že v obci, kde je možnosť uloženie odpadu, separuje sa takmer vo všetkých domácnostiach a Obecný úrad vychádza v ústrety každému, kto potrebuje poradiť, sú stále občania, ktorí neváhajú svoje odpady vyhodiť z auta na rôznych miestach. Poľovníci, ktorí sa motajú prírodou, sem-tam tieto skládky objavili a nahlásili. Keby to filmári filmovali, nakrútili by veľmi emotívny a dojemný dokument. Hromada ľudí rôzneho veku sa odviezla retro V3S na miesta, kde kedysi bola krásna príroda, teraz smeti. Poctivo vyzbierali, čo našli, traktory všetko odvážali do pripravených kontajnerov. Spolu vyzbierali 3 plné vlečky odpadu. Pracovali s chuťou a s dobrou náladou, za čo ich pán starosta odmenil po práci poďakovaním, spoločným posedením a dobrou miskou guľášu, ktorú uvarili poľovníci.
Týmito dvoma dňami sa Deň Zeme v Dolnej Strehovej neskončil. Naopak, začal sa neúprosný boj proti odpadu, boj za separáciu odpadu, boj proti čiernym skládkam. Spojili sa Obec Dolná Strehová, ZŠ s MŠ Dolná Strehová, OZ Srdcom Strehovčania, PZ Bučina a mnohí ďalší, ktorým nie je ľahostajný osud našej Zeme. A tí, ktorí doteraz plnili naše krásne kúty Zeme odpadom, nech si prečítajú tento článok a zamyslia sa nad sebou. Či je jednoduchšie ísť hlavou proti múru, alebo sa pridať k nám, k väčšine.

Mgr. Renata Gazdíková

Separovanie_odpadu_Sandra_Vlacuhova_VII__

Separovanie_Natalia_Jekkelova_VII__

Separovanie_David_Borak_VI__

Separovanie_Beata_Cizmarova_VII__

Jakub_Marcinek_VI__

Den_Zeme_Boris_Vyhrabac_IX_A_