Preskočiť na obsah

Zelená škola

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do environmentálneho projektu Zelená škola. Riadime sa heslom: Buďme zmenou, akú chceme vidieť vo svete. Koordinátorka projektu sa zúčastnila troch konzultačných seminárov vo Zvolene, pričom na treťom seminári v novembri bol aj žiak 6. triedy Marián Hriň. Vo vestibule pavilónu A sme vytvorili nástenku Zelenej školy a utvorila sa akčná skupina ľudí pod názvom Kolégium Zelenej školy / 14 členov /. Členovia kolégia následne obdržali pracovné listy, ktoré vypĺňali a pomocou ktorých sa urobil environmentálny audit, týkajúci sa našej hlavnej témy – energie. Výsledky auditu si môžete prečítať na našej nástenke a aj na stránke školy a na facebooku. Environmentálny akčný plán školy, ktorý bol schválený 1.3.2017 konzultantom Zelenej školy sme začali plniť ihneď. Našimi prioritami v akčnom pláne bude hlavne šetrenie energií, Hodina Zeme, Deň Vody a Dni Zelených škôl. Environmentálny audit :
plusy
– Monitoring spotreby zavedený
– Plynomer pri vchode do budovy
– Elektromer na hranici školy a cesty
– Využitie el. energie na svietenie, varenie a ohrev teplej vody
– Využitie plynu na kúrenie
– Budova zateplená na 100%
– Pravidlá na používanie elektrickej energie
– Zaizolované plastové okná -74
– Žalúzie na všetkých oknách
– Nemáme nápojový automat
– Elektrické spotrebiče majú štítky triedy A
– Nastavená automatická kontrola na radiátoroch
– Termostatické ventily na radiátoroch
– Nemáme pred radiátormi zábrany
– Vchody do školy majú samozatváracie dvere
– Na školskom dvore je automatické zapínanie a vypínanie svetiel
– Väčšina žiaroviek je úsporných

Mínusy
– Nevyužívame solárnu energiu
– Nemáme pri vchode vzduchový vankúš
– Na radiátoroch nie sú izolačné fólie
– V triedach nie sú merače teploty
– Nevyužívame alternatívne zdroje energie ani pri kúrení ani pri ohreve
– Pravidlá pre vykurovanie
– Pravidlá k používaniu teplej vody
– Pravidlá k vetraniu
– Pravidlá k používaniu žaluzií
– Automatické zatváracie dvere v budovách
– Nápisy a obrázky k šetreniu el. energie na stenách a vypínačoch
– Pravidlá na kontrolu netesniacich dverí a okien a na ich odstránenie

Akcie, ktoré už prebehli na našej škole a budú sa rátať do Zelenej školy boli: Púšťanie šarkanov – využitie veternej energie, Týždeň regionálnej, sezónnej a bio kuchyne.
Ak Zelenú školu nerobia žiaci – nemá zmysel. To je naše heslo. Kolégium sa schádza podľa potreby, rozdeľujú sa úlohy. V každej triede sú vytvorené Ekohliadky, ktoré dozerajú na vetranie, zhasínanie svetiel a sťahovanie žaluzií.