Preskočiť na obsah

Záložka do knihy spája školy

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

I tento školský rok sa naša škola zúčastnila 10. ročníka česko – slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia. Do projektu sme zapojili všetkých žiakov 1. a 2. stupňa. Na začiatku sme ich oboznámili s tohtoročnou témou projektu, ktorá bola List za listom. Naši žiaci mali už dostatok informácií o tomto projekte, pretože sa ho zúčastňujeme niekoľko rokov. Počas mesiacov september a október sa žiaci snažili na hodinách výtvarnej výchovy a techniky vyrábať pestré záložky rôznymi technikami. Výrobe záložiek sa venovali i detičky zo školského klubu so svojou pani vychovávateľkou. Niektoré deti nakreslili svoje obľúbené rozprávkové postavy, iní popri kresbách vpisovali do záložiek mottá o knihách a o čítaní. Každé dieťa sa snažilo vyrobiť svoju záložku s láskou a s cieľom, že každá záložka poteší a vyčarí úsmev na tvári žiakov našej partnerskej školy. Žiaci využili svoju fantáziu a predovšetkým svoje zručnosti. Do výroby záložiek zapojili i svojich súrodencov a rodičov. Myslíme si, že i tento rok putovali do našej partnerskej školy v Kovarciach pestré, zaujímavé záložky. Všetky záložky, ktoré prišli z partnerskej školy, boli rozdané našim žiakov, ktorí sa im potešili a darované záložky si našli svoje miesto v ich najobľúbenejšej knihe. Toto podujatie bolo veľmi pekným spestrením nášho výchovno – vzdelávacieho procesu, pretože žiaci sa rozprávali o knihách, na hodinách slovenského jazyka vyučujúci oboznámili žiakov o pravidlách správneho čítania a predovšetkým sme sa všetci snažili vzbudiť záujem žiakov o čítanie.
Mgr. Lucia Holováčová