Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci ZŠ s MŠ Dolná Strehová.

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Tento výnimočný deň sme si pripomenuli na našej škole opäť i tento školský rok. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka spoznávali základné zdvorilostné frázy v rôznych európskych jazykoch počas dvoch hodín anglického jazyka. Naučili sa povedať ďakujem… Čítať viac

Európsky týždeň športu

BEH PROTI COVIDU 19V rámci Európskeho týždňa športu sa aj naša škola zapojila do jeho 6.ročníka. Pri dodržaní všetkých potrebných opatrení v súvislosti s koronavírusom sme zrealizovali túto športovú aktivitu. Postupne a s dostatočným odstupom času sa každá trieda postavila na štart behu. Žiaci si zabehli s potešením symbolickú trať, čím dali najavo, že sa… Čítať viac

Náš Halloween

Už po siedmykrát sme sa rozhodli v našej ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej uskutočniť „Halloween“. Stalo sa to 29. 10. 2019, v utorok, v popoludňajších a večerných hodinách. Deň predtým sa konal kvíz z anglického jazyka so žiakmi druhého stupňa, kde si žiaci preverili svoje vedomosti o zvykoch a tradíciách halloweenu v anglicky hovoriacich… Čítať viac

Záložka do knihy spája školy

I tento školský rok sa naša škola zúčastnila 10. ročníka česko – slovenského projektu: Záložka do knihy spája školy, ktorého usporiadateľom a organizátorom je Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Národným pedagogickým múzeom a knižnicou J. A. Komenského v Prahe pre základne školy a osemročné gymnázia. Do projektu sme zapojili všetkých žiakov 1.… Čítať viac

Bohatý október v ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej

Týždeň boja proti stresuTak ako každý rok ani tento sa nezaobišiel bez podpory duševného zdravia. Celý týždeň sme sa obliekali podľa denných inštrukcií, a tak si spolu vytvorili dobrú náladu. V pondelok sme začali pestrofarebne, cieľom bolo dať si na seba čo najviac farieb. Utorok sa niesol v čierno-bielej kombinácii, streda priala pásikom. Vo štvrtok… Čítať viac

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Škola sa zapojila do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice podujatím ,,Starí rodičia – studnica nápadov a inšpirácií“. Pri rozhodovaní o názve podujatia sme vychádzali z tohtoročnej témy Medzinárodného dňa školských knižníc – ,,Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského.“ Podujatie sa konalo v mesiaci október, ktorý je považovaný za mesiac úcty k… Čítať viac