Preskočiť na obsah

Náš Halloween

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

Už po siedmykrát sme sa rozhodli v našej ZŠ s MŠ v Dolnej Strehovej uskutočniť „Halloween“. Stalo sa to 29. 10. 2019, v utorok, v popoludňajších a večerných hodinách. Deň predtým sa konal kvíz z anglického jazyka so žiakmi druhého stupňa, kde si žiaci preverili svoje vedomosti o zvykoch a tradíciách halloweenu v anglicky hovoriacich krajinách. Už mesiac vopred sme avizovali rodičom, starým rodičom aj príbuzným,že sa budú konať Halloweenske tvorivé dielne, aby mali dostatok času na prípravu materiálu. V deň „D“ sme ich pozvali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším na pestrý kultúrny program do školskej telocvične. Prekvapila nás rekordná účasť hlavne na tvorivých dielňach. Záujem bol veľký. Prišli aj niektorí žiaci druhého stupňa bez rodičov, len tak si vyrezať svoju tekvicu, skúsiť, či to dokážu. A dokázali, boli veľmi kreatívni. Všetkých 33 tekvíc sa premenilo na umelecké diela.Tieto boli hodnotené porotou v troch pásmach: zlaté, strieborné a bronzové. Po vyhodnotení sa pokračovalo už za tmy, a to lampiónovým sprievodom ulicami Dolnej Strehovej. Niektorí žiaci sa obliekli do rôznych masiek, zabávali sa, navzájom sa strašili. A tak to má byť, užívali si to všetci za sprievodu hudby z obecného rozhlasu. Účastníci lampiónového sprievodu sa vrátili do školy, aby sa ešte občerstvili, porozprávali. Domov sme odchádzali všetci spokojní z vydareného podujatia.
Mgr. V. Šmelko