Európsky týždeň športu

Kategória

BEH PROTI COVIDU 19
V rámci Európskeho týždňa športu sa aj naša škola zapojila do jeho 6.ročníka. Pri dodržaní všetkých potrebných opatrení v súvislosti s koronavírusom sme zrealizovali túto športovú aktivitu. Postupne a s dostatočným odstupom času sa každá trieda postavila na štart behu. Žiaci si zabehli s potešením symbolickú trať, čím dali najavo, že sa im aktuálna situácia rôznych obmedzení, hlavne športových, nepáči. Dúfame, že sa tento nelichotivý čas plný obmedzení čoskoro skončí a všetci žiaci sa budú môcť opäť stretávať pri športovaní so staršími či mladšími spolužiakmi.

Mgr. Marta Kminiaková

Zverejnené 5. januára 2021.
Bez úpravy .