Preskočiť na obsah

Európsky deň jazykov

Zverejnené 5.1.2021.

Kategória

Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Tento výnimočný deň sme si pripomenuli na našej škole opäť i tento školský rok. Žiaci šiesteho a siedmeho ročníka spoznávali základné zdvorilostné frázy v rôznych európskych jazykoch počas dvoch hodín anglického jazyka. Naučili sa povedať ďakujem a dobrý deň po poľsky, maďarsky, rusky, nemecky, fínsky, nórsky, dánsky, francúzsky, portugalsky či španielsky. Na začiatku prvej hodiny si vypočuli nahrávku a ich úlohou bolo identifikovať krajinu, z ktorej pochádzali jednotlivé vypočuté pozdravy. Následne sa mali zamyslieť nad tým, prečo je dobré sa učiť cudzie jazyky a napísať si tri výhody na papier. Ďalej nasledoval vedomostný kvíz, v ktorom mali deti priradiť vlajku či pozdrav ku krajine, ktorej patril. Svoje získané poznatky potom využili pri tvorbe projektov, v ktorých mali predstaviť základné zdvorilostné frázy v rôznych jazykoch sveta. Projekty tak zdobili pestrofarebné vlajky európskych krajín s ich pozdravmi.
Žiaci deviateho ročníka pracovali s rôznymi textovými ukážkami a video ukážkami, ktoré boli zamerané na anglicky hovoriace krajiny. Každá skupina si vylosovala jednu anglicky hovoriacu krajinu, ktorú mala predstaviť vo forme projektu. Bolo potrebné si ukážky najskôr pozorne pozrieť /prečítať, preložiť a vybrať z nich podstatné informácie o danej krajine. Zástupcovia jednotlivých skupín si vylosovali Kanadu, Škótsko a Austráliu. Pre porovnanie s našou kultúrou pridelila vyučujúca poslednej skupine žiakov naše krásne Slovensko. Každý projekt musel obsahovať základné fakty ako mena a oficiálny jazyk používané v danej krajine, štátne zriadenie, opis vlajky, známe mestá, prípadne osobnosti, faunu, flóru, národné jedlá a športy. Deti doplnili projekty originálnymi ilustráciami a vytvorili tak zaujímavé projekty, ktoré nám skrášľujú prostredie, a vďaka ktorým si tento významný deň budeme pripomínať ešte dlho.