Preskočiť na obsah

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Zverejnené
5. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2021

Vážení rodičia budúcich prváčikov!
Nakoľko dochádza k postupnému uvoľňovaniu korona opatrení a aj školy otvorili pre niektorých žiakov svoje brány, žiadame Vás, aby ste sa v dňoch 10. – 11. 06. 2020 ( t.j. v stredu/vo štvrtok) v čase od 8:00 – 15:00 hod. ( v prípade, že sa nemôžete dostaviť vo vymedzenom termíne alebo čase, stretnutie je možné dohodnúť na t. č. 0905/636359) dostavili k ,,dodatočnému“ zápisu svojho dieťaťa do 1. ročníka. Potrebujeme od Vás podpísanie protokolov, prihlášok na povinne voliteľný predmet etická výchova/náboženská výchova, prihlášok do ŠKD, prevzatie rozhodnutí o prijatí, sprostredkovanie informácií potrebných k nástupu do školy.