Vyplácanie cestovného

Vážení rodičia, súčasná situácia nedovoľuje vyplácať cestovné formou, na ktorú ste niektorí zvyknutí. Prosím Vás, ak máte založený účet a zatiaľ sme Vám nezasielali cestovné naň, vyplňte tlačivo – súhlas na zasielanie cestovného priamo na účet. Uľahčíte nám prácu a cestovné sa k Vám dostane rýchlejšie, pretože nevieme, kedy sa situácia zlepší a mohli by ste si ho prevziať osobne v budove školy. Tlačivo je dostupné na stránke školy, v prípade záujmu je možné ho poslať aj inou formou. Vyplnené tlačivo zašlite na strehovazs@gmail.com. Ďakujeme