Osobný údaj – usmernenie

Zverejnené
5. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. januára 2021